service
لطفن ویدیوی جلسه‌های کلاس خود را با سایرین به اشتراک نگذارید.
service
لطفن کتاب‌ها و مطالب آموزشی‌ای را که خریداری می‌کنید با سایرین به اشتراک نگذارید.
service
در صورت انتشار مطالب آموزشی رایگان nomadamin درفضای مجازی و جز آن، لطفن به ذکر منبع دقت داشته‌باشید.
service
در صورت مشاهده‌ی سرقت ادبی و نشر غیرقانونی موارد ذکر شده، nomadamin حق پیگرد قانونی را برای خود محفوظ می‌دارد.