resource_img

جلد دوم این کتاب‌چه‌ شامل ۴۰ موضوع پرتکرار و مهم از آزمون‌های IELTS Speaking است. سوالات از انواع مختلف و از هر سه Part آزمون انتخاب شده‌، و پاسخ مناسب به این سوالات در نظر گرفته شده است. همچنین، توضیحات مربوط به لغات و اصطلاحات در انتهای هر بخش ضمیمه شده است‌‌. علاوه‌براین، با گوش دادن به فایل‌های صوتی می توانید با تلفظ و لحن صحیح ارائه‌ی پاسخ‌ها آشنا شوید و با تکرار این امر به پاسخ‌های کامل تسلط بیشتری پیدا کنید.