resource_img

در مسیر یادگیری یک زبان خارجی، همه‌ی زبان آموزان، فارغ از زبان مادری خود، با چالش های مختلفی روبرو می شوند: دستور زبان، تلفظ، درک مطلب و غیره. با این وجود، تکرار یک اشتباه خاص از ملیتی به ملیت دیگر متفاوت است. به عبارت دیگر، اشتباهات رایج درمیان زبان‌آموزان با یک زبان مادری خاص، با اشتباهات متداول در بین زبان آموزانی که به زبان دیگری صحبت می کنند، متفاوت است. این مساله خیلی تعجب آور نیست، زیرا هر زبان واحد، تفاوت‌های خود را با زبان انگلیسی دارد. همچنین، این امر به سیستم آموزشی یک کشور و نحوه آموزش زبان انگلیسی در آن مرتبط است. به همین ترتیب، زبان آموزان کشورمان، ایران، دچار اشتباهات مشابهی در زبان انگلیسی می‌شوند. طبیعتن من هم به عنوان یک معلم انگلیسی متوجه این اشتباهات و الگوی تکرار آن‌ها شده‌ام، و از سال ۱۳۸۸ مشغول به ثبت این اشتباهات بوده و هستم. این اشتباهات رایج در انواع مختلفی از جمله دستور زبان، تلفظ، نشانه‌گذاری و ... دسته بندی شده اند. در هر دسته، اشتباهات بر اساس تعداد تکرار مرتب شده اند تا رایج ترین اشتباهات در بین زبان آموزان ایرانی انگلیسی شناسایی شوند. امروز، مفتخر و هیجان زده ام که اولین مورد از این مجموعه را با شما به اشتراک می گذارم: ۱۰۰ تلفظ اشتباه با بیشترین تکرار در میان زبان‌آموزان ایرانی. در این کتاب الکترونیکی می توانید رایج‌ترین اشتباهات تلفظی زبان آموزان ایرانی را بیابید. تلفظ صحیح هر مورد، هم با لهجه آمریکایی و هم بریتانیایی، به صورت آوایی (phonetics) در اختیار شما قرار گرفته است. همچنین، با کلیک کردن روی هر واژه می‌توانید به تلفظ‌‌های دقیق ارائه شده در وب سایت‌های Merriam-Webster (تلفظ امریکایی) و MacMillan (تلفظ بریتانیایی)، گوش کنید. به این روش، می‌توانید معنی هر واژه و همچنین مثال‌هایی برای هر مورد پیدا کنید. به این ترتیب، همه چیزهایی را که برای بهبود تلفظ خود نیاز دارید در اختیار خواهید داشت.